ATCL

Arabische taal- en cultuurlessen

Waar Marokkaanse ouders het vroeger normaal vonden dat hun eigen taal in het onderwijs niet aan bod kwam, blijken er velen dat niet meer vanzelfsprekend te vinden. Velen zouden willen dat hun kinderen lessen in het Arabisch zouden krijgen, al was het maar enkele uren per week.

Ook al kennen ze vaak zelf het standaard Arabisch of fragmenten uit het Arabisch, hun moedertaal is het Marokkaans Arabisch of een berbertaal , … en ze vinden dat deze taal deel uitmaakt van hun cultuur en identiteit en zelfvertrouwen van hun kinderen .

Bovendien zien de ouders het Arabische taal als een belangrijke internationale taal zoals het Frans , het Engels of het Spaans. Het is de voertaal van de Arabische wereld en het Midden-Oosten. Het kennen van deze taal zou extra toekomstperspectieven kunnen scheppen.

Het organiseren van lessen in de eigen taal is zeer belangrijk voor de ouders. Omwille van de volgende aspecten nl.:

  • hun achtergrond wordt gewaardeerd
  • het goed functioneren van de kinderen/jongeren in deze maatschappij

Een voorbeeld uit de praktijk:

Een ouder: ‘ Het is belangrijk dat onze kinderen Arabisch leren. Ik heb mijn kinderen ingeschreven in een school waar ze Arabisch leren . Ze gaan zaterdag of zondag voor een blok van 4 uur nadien hebben ze tijd om zich te ontspannen. Ze moeten goed leren lezen en schrijven, niet enkel voor de lectuur van de koran, maar ook om moderne boeken te kunnen lezen/raadplegen . Daarom stuur ik ze niet naar een moskee. In dezer school (MSC-Ahlan-ATCL ) gaan ze alles leren.’

Toen we met MSC –Ahlan de ATCL zijn gaan organiseren hebben we opeens veel vertrouwen van de ouders gekregen. Dat beantwoordde duidelijk aan hun behoefte/vereisten. Sindsdien respecteren ze ons werk veel meer en sturen meer ouders hun kinderen naar onze ATCL werking.