MEETINGPOINTS

De meetingpoints zijn discussiefora die in eerste instantie bedoeld zijn voor moslimjongeren die met elkaar in gesprek gaan over identiteitskwesties.

In het najaar 2014 zijn we gestart met de meetingpoints over identiteit en radicalisering en we bouwen daar elk jaar op verder. Ze bieden een positieve ondersteuning in de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren omdat ze vanuit hun eigen referentiekaders vertrekken en islam gebruik als hefboom tot emancipatie en participatie. Wij willen een positieve boodschap uitdragen naar de jongeren toe en ze stimuleren om te blijven participeren en te blijven dromen.

Ook hier schenken we aandacht aan gendergelijkheid als doelstelling: we streven naar gemengde groepen van jongens en meisjes en stimuleren opnieuw de mogelijkheden voor hen om elkaar te ontmoeten, met elkaar in debat te gaan zodat ze ook meer begrip kunnen opbrengen voor elkaar.

De meetingpoints zijn in eerste instantie bedoeld voor jongeren die vanuit hun islamitische achtergrond op zoek zijn naar antwoorden op identiteitsvraagstukken, maar ze staan open voor iedereen!

Er wordt eveneens een toolbox ontwikkeld die vanaf volgend jaar kan gebruikt worden door andere partners die meetingpoints in hun werking willen organiseren. Op deze manier kan MSC haar expertise dat ze tot nog toe heeft opgebouwd rond positieve identiteitsontwikkeling gebruiken om tot een goed product te komen en tegelijkertijd haar expertise ontsluiten.

 

In het kader van dit project zullen we eveneens contacten opbouwen met andere actoren (Sporting A, Samen Leven Stad Antwerpen, radicaliseringambtenaar Mechelen, Arktos, Motief vzw,…) die met het thema bezig zijn in functie van uitwisseling en samenwerking.

In 2017 zullen we, in samenwerking met Formaat, Meetingpoints organiseren over heel Vlaanderen. De thema’s die worden aangekaart zullen ‘Identiteit’, ‘Participatie’ en ‘Taboe’s in de moslimgemeenschap’ zijn.