VRIJWILLIGERS

We streven ernaar om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te versterken op verschillende vlakken en hen competenties bij te brengen die van pas komen in hun studies, job, sociale contacten, maatschappelijke participatie,.. Dit doen we steevast door informatieve en educatieve activiteiten op te zetten, maar eveneens door ze zoveel mogelijk te betrekken bij de opzet van de activiteiten en het reilen en zeilen van de organisatie.